Чуждите вложения намаляха с 61%

Преките чужди инвестиции намаляват с 1,35 млрд. евро.

Връщат взети от чужбина кредити

Най-много са средствата от Люксембург

Преките чужди инвестиции в България от януари до септември са 852,6 млн. евро, като намаляват с 1,35 млрд. евро (-61,3%) спрямо същия период на 2020 г., обявиха от БНБ.

Привлеченият дялов капитал (вноски на чуждестранни компании в капитала на български фирми и плащания по сделки с имоти) до септември е 50 млн. евро, като намалява с 80% (-193 млн. евро) на годишна база.

Нетните чуждестранни вложения в имоти в страната са отрицателни в размер на минус 3,7 млн. евро. Това означава, че чужденци продават имотите си в България. Реинвестираната печалба от чуждестранни компании в техните дружества в България до октомври възлиза на 1,219 млрд. евро, при 693,5 млн. евро година по-рано.

Промяната в нетните задължения между български дружества с чуждестранно участие и чуждите инвеститори е отрицателна и възлиза на минус 416,5 млн. евро. Това показва, че българските дружества връщат кредити, предоставени им от чужбина.

Най-големите нетни преки чужди инвестиции до септември са от Люксембург (+367,1 млн. евро), Германия (+256,5 млн. евро) и Австрия (+147,4 млн. евро).

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Инвестиции