Чуждите инвестиции се понижиха с 40%

Най-много капитали идват от Холандия

Задграничните вложения в имоти намаляха с 62%

Преките чужди инвестиции в страната от януари до ноември 2018 г. са 795,4 млн. евро, като намаляват с 549,7 млн. евро (40,9%) спрямо същия период на предходната година, обявиха от БНБ. Само през ноември нетните чужди вложения са отрицателни и възлизат на минус 21,9 млн. евро. През месеца редица фирми са върнали на компаниите майки зад границата полученото от тях финансиране. Затова задълженията на българските предприятия към чуждите инвеститори са намалели с 31 млн. евро, което е причината за отрицателния нетен размер на чуждестранните вложения през месеца.

От януари до ноември привлеченият дялов капитал (вноски на чуждестранни компании в капитала на български фирми и плащания по сделки с имоти) е отрицателен и възлиза на минус 5,7 млн. евро. Явно чуждестранни компании излизат от страната и продават бизнеса си на български фирми.

Нетните инвестиции на чуждестранни граждани и фирми в имоти са 7,1 млн. евро, което е спад с 62% на годишна база. Най-голям дял в инвестициите в имоти имат Русия (3,4 млн. евро), Украйна (0,8 млн. евро) и Германия (0,8 млн. евро).

Коментари

Задължително поле