130 години Софийски университет

Голямата награда за литература получи проф. Кирил Топалов

През 2018 г. Софийският университет „Св. Климент Охридски“ отбелязва 130-ата година от своето създаване. Юбилейното тържество, състояло се на 8 декември в Народния театър „Иван Вазов”, се водеше от ректора проф. дфн Анастас Герджиков, който в академичното си слово припомни историята на университета, очерта развитието му и днешните реалности.

В приветствието си президентът Румен Радев определи Алма Матер като светския храм на България. Бяха връчени юбилейни плакети на чуждестранни гости и на деканите проф. д-р Димитър Денков и проф. д-р Сашо Пенов; ректорите през последните 30 години бяха отличени с Почетен знак с огърлица: акад. Благовест Сендов, проф. дфн Иван Лалов, проф. дфн Боян Биолчев, чл.-кор. дин Иван Илчев.

Голямата награда за литература на СУ, която се връчва на две години от 1999 г. насам, беше присъдена на проф. д-р Кирил Топалов. В словото си деканът на факултет Славянски филологии доц. д-р Бойко Пенчев отбеляза: „Нашата комисия единодушно реши, че тази престижна награда трябва да бъде връчена на проф. Топалов – писател, драматург, сценарист, учен с международна известност, дипломат, общественик, интелектуалец. Основната причина за присъждането на отличието е неговото художествено творчество. Той е личност, оставила огромна следа в историята на университета, възпитал поколения студенти, докторанти и учени. Със своите усилия той е увеличил духовния капитал на нацията”.

В краткото си слово проф. Топалов призна: „Повече от 40 години преподавах в СУ. Благодаря на колегите от двата филологически факултета, които са ме предложили за награда... Беше изключително трудно през 70-те години да бъдеш хем учен, хем писател. Това не се приемаше добре. Боян Биолчев знае това. Гледаха ни с ирония... Какви са тези – учени или писатели? Този проблем сега не съществува. Много от прерподавателите днес пишат поезия и проза наред с научната си дейност. Това е необходимата европеизация на нашата нация. Университетът чества една скромна личност като мене, затова че съм писател. Бих казал, че това е една огромна крачка! Прекланям се пред Алма Матер!”

Поздравления към ръководството на СУ поднесе зам.-министърът на образованието Деница Сачева, която прочете поздравителен адрес от името на министър Вълчев „Софийският университет винаги е бил образователна институция с визия за посоката на обществената промяна. Той беше, е и трябва да остане горд пазител на ценностите, които са фундамента на всяко общество”. Почетни гости на тържеството бяха ректори от над 10 университета от Европа и света. Поздравителни адреси бяха получени от културни и образователни институции, от министерства, творчески съюзи и бизнес среди.

Коментари

Задължително поле