162 нови линейки за болните в цялата страна

Доставените преди 2007 г., линейки се използват като резервни и поетапно подлежат на спиране от движение.

Със 143 повече от необходимото са санитарните автомобили

У нас работят 392 спешни екипа

162 нови линейки, общо 653 коли или със 143 повече от необходимото са санитарните автомобили в Спешна помощ в цялата страна, съобщиха от здравното министерство.

В България изискването за правилно функциониране на спешната система е санитарните автомобили да отговарят на броя на екипите + 30% резерв на линейки. У нас работят 392 спешни екипа, т. е. са необходими 510 линейки. Към днешна дата за отзоваване на спешни сигнали медиците използват 653 линейки, или 143 броя повече от необходимите за обезпечаване на системата. Тези линейки са закупени както следва: 2007 г. - 141 броя; 2008 г. - 111 броя; 2009 г. - 180 броя; 2015 г. - 56 броя; 2019 г. - 3 броя.

Превозните средства, доставени преди 2007 г., са 147 броя. Те се използват като резервни и поетапно подлежат на спиране от движение. Това се случва с оглед закупуването на новите линейки, осигурени в изпълнение на големия инвестиционен проект за модернизация на системата на спешната помощ “Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ”, финансиран по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020, с общ бюджет 163 987 815.62 лв. и с краен срок за изпълнение 23.10.2021 г.

Коментари

Задължително поле