180 млн. евро спад на преките инвестиции в страната

Износът и вносът също намаляват

Преките инвестиции в страната ни за първите шест месеца на годината спадат със 179,5 млн. евро, или 18,7% спрямо същия период на миналата година, показват предварителните данни на БНБ.

От януари до юни инвестициите у нас са били 778,4 млн. евро, а само през юни размерът им е 182,1 млн. евро. Най-големите преки инвестиции в страната за шестте месеца са от Холандия -189,7 млн. евро, Люксембург и Великобритания - съответно със  113,6 млн. евро и 110 млн. евро.

Все по-малко чужденци купуват недвижими имоти у нас, показват  данните на БНБ

Все по-малко чужденци купуват недвижими имоти у нас, показват още данните на централната банка. През първото полугодие сделките на нерезиденти с имоти са в размер на 26,1 млн. евро, като най-голям дял имат инвеститорите от Норвегия с 4,7 млн. евро, или 18,2% дял, следвани от Русия и Великобритания с по 3,9 млн. евро, или 14,9% от общия размер за периода.

Със 72 млн. евро намалява и реинвестираната печалба, която показва дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството. За полугодието на тази година тя възлиза на 376,4 млн. евро при 448,8 млн. евро за същия период на миналата.

От януари до юни вложенията у нас са били 778,4 млн. евро

Предварителните данни показват, че преките инвестиции в чужбина за януари-юни 2016 г. нарастват със 101,8 млн. евро при намаление от 6,9 млн. евро година по-рано. Само през месец юни те нарастват с 38,4 млн. евро.

По данни на БНБ освен инвестициите България отчита и спад във вноса и износа. През първите пет месеца на годината експортът ни се е понижил с 325,8 млн. евро. При вноса понижението е със 748,8 млн. евро, или 7%.

 

Коментари

Задължително поле