2 милиона българи пътували през лятото

Само 18% почивали зад граница

Близо 2 милиона българи са пътували през трите летни месеца – юли-септември на тази година, показват данните на Националния статистически институт. 82,3% от тях са пътували само в страната, 14,5% - само зад граница, а 3,2% са предпочели както България, така и чужбина.

На годишна база – спрямо същото тримесечие на 2016 г., общият брой на пътувалите нараства с 31,2%, като почивалите само в страната се увеличават с 32,8%, а тези само в чужбина - с 43,3%. Българите, които са предпочели и страната, и чужбина намаляват с 21,6%.

Средно за екскурзия зад граница сме похарчили по 645,33 лв. на човек, а за такава в пределите на България – двойно по-малко – 353,36 лв. на човек. От разходите най-голям е делът на тези за храна както в страната, така и в чужбина - съответно 45,9 и 32,6%.

За служебна командировка сме дали средно по 163,88 лв. в страната и 1 086,27 лв. в чужбина.

Най-много през летните месеци са пътували българите на възраст 25 - 44 години – 948,6 хил., или 47,7% от всички лица. Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок е този дял при лицата на възраст 25 - 44 години – 83,3% от пътувалите в тази възрастова група.

Българите рядко разчитат на туристически агенции - като самостоятелни са били регистрирани 2,441 милиона, или 88,9% от всички лични екскурзии през лятото.

Коментари

Задължително поле