2 оферти за строежа на газовата връзка с Гърция

Избират строителя до средата на май

Предстои оценка на предложенията

Две оферти са постъпили за изграждането на газовата връзка с Гърция. Предложенията вчера бяха отворени в офиса на проектната компания „Ай Си Джи Би”. От поканените пет обединения, които бяха допуснати до втората фаза на търга, оферти са подали само две - гръцката J&P AVAX S.A и обединение ДЗЗД IGB - 2018, в което влизат двете големи български компании „Главболгарстрой Интернешънъл” и GP Group и италианският им партньор - Бонати С.п.А,

И двете оферти покриват зададените изисквания и предварително обявените условия за изпълнение на поръчката и са допуснати до техническа оценка, обясниха от проектната компания.

Подадената от ДЗЗД IGB - 2018 цена е в размер на 229 700 000 евро без ДДС, а предложението на J&P AVAX S.A. е на стойност 144 850 000 евро без ДДС.

Предстои да се извърши комплексна оценка, след което възложителят ще оповести крайното класиране и участника, избран за изпълнител. Очаква се изпълнителят да бъде обявен до средата на месец май.

Коментари

Задължително поле