2 000 евро помощ за всяко родено дете в Гърция, днес гласуват законопроекта

Гръцкият парламент днес ще приеме законопроект, с който се изплащат надбавки в размер на 2000 евро на всяко дете, родено в страната.

Законопроектът вече е приет с мнозинство от съответната комисия и ще се прилага за всички деца, родени от 1 януари 2020 г.

Според правителството, тази помощ се очаква да даде стимул на бъдещите родители и същевременно да бъде важна подкрепа по време възпитанието на детето.

Помощта ще се изплаща на две равни вноски по хиляди евро всяка. Условията за отпускането му са доход до 40 000 евро на семейство според данъчните декларации, а за граждани на трети страни - 12-годишен престой в страната.

Отбелязва се, че надбавката за раждане не попада в никоя категория на доходите, освобождава се от всякакъв данък, такса, налог или удържане в полза на държавата или трето лице и не се конфискува или прихваща с установени дългове.

За помощите за раждане разходите за 2020 г. се очаква да достигнат 123 милиона евро, а за всяка следваща година тя ще бъде около 170 милиона евро.

Коментари

Задължително поле