2,2 млрд. лв. въртят инвестиционни фондове в България

150 нови дружества за година започнали дейност у нас

Местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, въртят активи за 2,23 млрд. лв., показват данни на БНБ към края на второто тримесечие на годината. Това е понижение със 17 млн. лв. спрямо година по-рано, но със 149,3 млн. лв. по-малко спрямо първите три месеца на 2016 г., когато активите им възлизаха на 2,21 млрд. лева.

В страната ни оперират общо 822 фонда

От общите активи на фондовете чуждестранните, опериращи у нас, управляват 1,38 млрд. лв.  към края на юни и в сравнение с година по-рано те са се увеличили с 5,4 млн. лева.

За същия период активите на местните инвестиционни фондове достигат 859,9 млн. лева и се увеличават с 11,7 млн. лева (1,4%) в сравнение със същия месец на 2015 г.

От тях тези, които инвестират в акции, повишават активите си с 30,2 млн. лева (11%) до 305,3 млн. лева при 275,1 млн. лева към юни 2015 г., а активите на балансираните фондове се увеличават с 40,4 млн. лева (29,5%) до 177,2 млн. лева при 136,8 млн. лева към края на юни 2015 г.

По отношение на инструментите, включени в портфейлите на местните фондове, към юни 2016 г. спрямо същия месец на 2015 г. депозитите намаляват със 115,1 млн. лева (33,%) до 228,1 млн. лева, инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават с 52,9 млн. лева (22,6%) до 287,4 млн. лева, а средствата, вложени в ценни книжа, различни от акции, нарастват с 45,7 млн. лева (24,4%) до 233,3 млн. лева.

В страната ни оперират общо 822 фонда. От тях 713 са чуждестранни, а 109 са местни инвестиционни фондове. По данни на централната банка у нас само за година са започнали дейност още 150 дружества за инвестиции.

 

 

 

Коментари

Задължително поле