261 осъдени за участие в банди

Влезли са в сила 364 наказания за корупционни престъпления

Присъди за 121 рушветчии

Двеста шейсет и един души са осъдени за участие в организирани престъпни групи с влезли в сила наказания през миналата година. Броят им е над два пъти по-голям спрямо 2016 г. (125) и близо 4 пъти спрямо 2015 г. (71). Това стана ясно от Доклад за прилагането на закона и дейността на прокуратурата и разследващите органи през 2017 г. , публикуван от прокуратурата.

Прокурорите са работили по 694 досъдебни производства срещу престъпни групи през м.г., като през 2016 г. те са били 620. Наблюдавани са били и 2825 дела срещу обвинени за корупционни престъпления, като са влезли в сила присъдите на 364 души. 121 от тях са за подкупи, колкото е бил и броят им през 2016 г.

В доклада се отчита по-добра работа административните ръководители и на изпълнение на функциите им за контрол относно сроковете за извършване на разследването, на предварителните проверки и мерките за процесуална принуда, което е поставило срочността на проверките и провежданите досъдебни производства на много високо ниво.

Като приоритети за 2018 година прокуратурата си е поставила повишаването на качеството на разследванията и спазването на срочността. Сред важните задачи за тази година е набелязано и актуализиране на механизмите за взаимодействие с органите за противодействие на корупцията – новосъздадената комиисия “Антикорупция”, ДАНС и Испектората към ВСС.

Коментари

Задължително поле