42% от фирмите със спад на приходите

41,7% от фирмите през ноември са имали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги в сравнение с октомври, за 46,1% не е имало промяна в приходите от продажби, а за 11,8% е имало увеличение. Това показва анкета на Националния статистически институт сред нефинансовите предприятия с цел да се осигури информация за ефекта на мерките срещу COVID-19 върху различните сектори на икономиката в страната.

Разпределението по икономически дейности показва, че 52,8% от организациите в дейностите „Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейности“ са с намалени приходи от продажби на стоки или услуги. В сектора „Търговия, транспорт и ресторантьорство“ 48,3% от фирмите са със спад на оборота, за индустрията този дял е 43%, а за строителството – 36,4%.

По отношение на наетия персонал 20,4% от нефинансовите предприятия са направили стъпки за ползване на „платен отпуск“, следват „дистанционна форма на работа“ - 18%, „неплатен отпуск“ - 17%, и „възползване от правителствени мерки за подпомагане на работодателите“ - 9,8%.

За следващия месец 92,5% от анкетираните нефинансови предприятия прогнозират, че ще продължат настоящата си дейност, 4,5% - ще преустановят временно дейността си, а 2,1% - ще прекратят дейността си.

Коментари

Задължително поле