56% от парите на общините са за заплати

9 кметства са във финансово затруднение

140 млн. лв. просрочени задължения

Повече от половината пари в бюджетите на общините отиват за заплати. Делът на разходите за заплати и осигуровки в общите разходи на общините към края на 2020 г. е нараснал до 56,77%, при 51,51% година по-рано, обявиха от Министерството на финансите.

Същевременно делът на инвестиционните разходи на общините намалява до 11,28%, при 14,79% в края на 2019 г. Само при девет общини делът на инвестициите е над 30% от разходите им. Средният брой на населението на един общински служител почти не се променя и е 284 души.

Анализът на министерството за състоянието на общините на база финансова самостоятелност и инвестиционна активност показва, че Столична община, Пловдив, Челопеч, Девня, Чавдар и още пет общини са отличниците в страната. Столична община е сред общините с най-голям излишък в бюджета си.

Събираемостта на данъците през 2020 г. в почти всички общини в страната се е влошила, като причината за това е пандемията. Събираемостта на данъка върху имотите през 2020 г. е 73,73%, а на налога за колите – 69,83%. Въпреки пандемията обаче, резултатие са по-добри спрямо 2018 г. и предходните.

В края на 2020 г. девет общини имат финансови затруднения, т.е. отговарят на поне три критерия за проблеми с наличните средства, като например поети задължения, размер на дълга, просрочени плащания, дефицит в бюджета и събираемост на местните данъци и такси. Тези общини са Симитли, Белоградчик, Брегово, Димово, Балчик, Белово, Велинград, Септември и Доспат. Година по-рано общините с финансови затруднения са били 16.

Общият размер на просрочените задължения на общините към края на 2020 г. е 139,7 млн. лв., като намалява с 48,3 млн. лв. спрямо предходната година.

Общинският дълг и общинските гаранции към края на 2020 г. възлизат на 1,442 млрд. лв. Голяма част от общинския дълг и общинските гаранции, в размер на 1,191 млрд. лв. (82,6%), е предназначена за финансиране на инвестиционни проекти.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Икономика