6 млн. души напуснали селото и избрали града

25% от жилищата са необитаеми

За последните 65 години селските райони у нас са загубили население в полза на градските от близо 6 милиона души. Така през 2016 г. около 5,2 млн. души живеят в градовете, докато 1,8 остават на село, сочат данни от анализ на Евростат за демографската карта на ЕС през 2016 г.

Специално за страната ни е отбелязана тенденцията за обезлюдяване на селските райони и миграцията на хората към големите градове. Там те разполагат с 2,6 млн. броя жилища, от които близо 25% са необитаеми.

Отчита се, че делът на градското население като дял от общия брой на населението се е увеличил - от 20 на сто през 1950 г. - до 67 на сто през 1990 г. и до 75 на сто през 2016 г.

София и Варна са единствените градове у нас, които през последните години отбелязват непроменено трайно увеличение на населението си - от 30 на сто и съотвенто 10 на сто.

На другата крайност са Враца и Видин.

Около 30 на сто от българите или близо 1,5 млн. души, които живеят в градска среда, са в риск от бедност и социално изключване.

Коментари

Задължително поле