650 лева минимална заплата от януари 2021 г.

Още 100 млн. лв. за възнаграждения в МВР с актуализация на бюджета за 2018 г. Парите за отбрана нарастват с 480 млн. лв.

Всеки трети лев опива за пенсии и социално подпомагане

0203_1_286751Минималната заплата ще нарасне на 650 лв. от 1 януари 2021 г. От началото на следващата година минималното възнаграждение ще бъде увеличено от сегашните 510 лв. на 560 лв., а от 1 януари 2020 г. ще стане 610 лв. Това е записано в 3-годишната прогноза на Министерството на финансите, която заедно с проектобюджета за 2019 г. вчера беше пусната за обществено обсъждане. Приоритетите в държавната хазна за следващата година са социалната политика, образованието, отбраната и доходите.

В бюджета за 2019 г. е предвидено увеличение с 10% на парите за заплати и осигуровки в държавната и общинската администрация. Конкретното увеличение на заплатата на всеки чиновник ще зависи от заеманата длъжност и от оценките за постигнатите от него резултати. Увеличаването на парите за възнаграждения на чиновниците заедно с вдигането на минималната заплата ще доведе до допълнителни разходи на хазната от 560 млн. лв. През 2019 г. ще бъдат увеличени средно с 20% и възнагражденията на педагогическия персонал като целта е през 2021 г. средствата за заплати на педагозите да са двойно повече спрямо 2017 г. За вдигането на заплатите на учителите в бюджета за 2019 г. са предвидени 330 млн. лв. Увеличават се и парите за заплати на изборните длъжности и за заетите в системата на съдебната власт. С актуализация на бюджета за 2018 г. се дават още 100 млн. лв. за заплати в МВР и 17 млн. лв. за заплати в Министерството на правосъдието. Така само за увеличение на заплатите в проекта са предвидени допълнително близо 1 млрд. лв. Общата сума за възнаграждения през 2019 г. е над 6,5 млрд. лв. Всичко това, наред с повишаването на производителността на труда, ще доведат до нарастване на заплатите в страната средно с 8,4% през 2019 г.

В сферата на социалната политика са предвидени допълнително 40,4 млн. лв. (50% повече от 2018 г.) за целеви помощи за отопление. 150 млн. лв. допълнително ще се дават през всяка от следващите три години за гарантиране на финансовата рамка на проекта на Закон за хората с увреждания и проекта на Закон за личната помощ при тяхното приемане. 7 млн. лв. допълнително се дават във връзка с въвеждането на нов вид месечна помощ за деца без право на наследствена пенсия от починал родител. Само за пенсии през 2019 г. ще бъдат похарчени над 10 млрд. лв. А общата сума на средства за социално осигуряване, подпомагане и грижи е 13,945 млрд. лв., което е ръст с 870 млн. лв. 31% от всички разходи, или всеки трети похарчен от държавата лев, ще отива за пенсии и социално подпомагане.

За отбрана и сигурност през 2019 г. са предвидени над 4,9 млрд. лв., което е ръст с близо 480 млн. лв. спрямо настоящата година.

 

Проект

Хазната ще похарчи 5,1 млрд. лв. повече

215 млн. лв. повече приходи от ТОЛ системата

Разходите на държавната хазна през 2019 г. се планира да бъдат 44,457 млрд. лв. Това е с 5,1 млрд. лв. повече от очакваните разходи на държавата за настоящата година. Възможността хазната да харчи повече се дължи на очакваното повишаване на приходите с около 5,6 млрд. лв. От тях 3,4 млрд. лв. са очакваните допълнителни приходи от данъци и осигуровки. Само от вдигането на заплатите и тавана на осигуровките приходите в бюджета ще нараснат с 407 млн. лв. От вдигането на акциза за нагреваемите тютюневи изделия от 152 лв./кг. на 233 лв./кг., което влезе в сила от 1 октомври 2018 г., приходите в хазната през 2019 г. ще нараснат със 7,7 млн. лв. От въвеждането на ТОЛ системата допълнителните приходи в бюджета ще бъдат 215 млн. лв. през следващата година, и 772,3 млн. лв. за 3-годишния период до 2021 г.

В бюджета са разчетени и 660 млн. лв. допълнителни приходи от отдаването на концесия на летище София.

 

Дългът намалява до 16,5% от БВП

0203_1_286751Държавният дълг ще се понижи от 22,2 млрд. лв. през 2019 г. (19,1% от БВП) до 22 млрд. лв. (16,5% от БВП) към края на 2021 г.

От държавната хазна през 2019 г. общините ще получат 3,74 млрд. лв., което е ръст с 476 млн. лв. Собствените приходи на общините нарастват със 120 млн. лв., като 60 млн. лв. от тях ще дойдат от увеличението на данъка за автомобилите. Предвиден е и допълнителен ресурс за най-бедните общини за подобряване състоянието на инфраструктурата на територията им.

 

От 1 юли

Вдигат пенсиите с 5,7%

Фермерите ще се осигуряват на 560 лв.

От 1 юли 2019 г. всички пенсии, отпуснати до 31 декември 2018 г., ще бъдат увеличени с 5,7%, пише в проекта на бюджет за следващата година. От средата на 2019 г. максималният размер на получаваните една или повече пенсии от един човек ще нарасне на 1200 лв. Наред с това се предвижда да бъде увеличен и максималният осигурителен доход от сегашните 2600 лв. на 3000 лв.

Минималният осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители още от началото на 2019 г. ще нарасне от 350 лв. на 560 лв. А минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се ще бъде увеличен на 560 лв. за 2019 г., 610 лв. за 2020 г. и 650 лв. за 2021 г.

По отношение на пенсионната политика в периода 2019-2021 г. ще продължи увеличаването на възрастта за придобиване право на пенсия от 1 януари всяка година с по 2 месеца за жените и с по 1 месец за мъжете. Необходимият осигурителен стаж за придобиване право на пенсия и за двата пола ще продължи да се увеличава с по 2 месеца всяка година до достигане на 36 години за жените и 39 години за мъжете през 2021 г.

Намаляват се обаче парите за дрехи на съдебните служители - вместо до две средни бюджетни заплати на година, те ще получават до 450 лв.

Коментари

Задължително поле