Борисов: Сега, като Кадиев се отказа от кметицата си, кой носи отговорност за нейните действия?

Фандъкова: Той не обича да се занимава с проблеми, обича само да се възползва от тези проблеми

Както "Труд" пръв съобщи, безумията на кметицата на столичния район "Младост" Десислава Иванчева са стигнали и до Министерския съвет.

Тази сутрин правителството публикува пълния текст на стенограмата от заседанието си в сряда:

Точка 28

Проект на Решение за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имот – частна държавна собственост, на Столична община, област София

ДЕНИЦА НИКОЛОВА: Уважаеми господин премиер, предлагам за разглеждане проект на Решение на Министерския съвет за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост на имот – частна държавна собственост на Столична община.

Имотът се намира на територията на община Столична в район „Младост“, ж.к. „Младост 3“, като е с трайно предназначение на територията – урбанизирана, и с начин на трайно ползване – и за друг вид имоти със специално предназначение и ползване. Площта му е около 17 100 кв. м, като в рамките на заповед на областния управител през 2016 г. е отнето от Министерството на отбраната правото на управление на гореописания имот.

Кметът на Столична община мотивира своето искане за предоставяне на визирания имот в собственост, като счита за необходимо то да бъде използвано с цел изграждане на парк за отдих, спорт, развлечение след изменение на действащия Подробен устройствен план. Областният управител е дал своето съгласие за прехвърляне на собствеността.

По преписката няма към настоящия момент коментари.

Благодаря.

БОЙКО БОРИСОВ: Сега като Кадиев се отказа от кметицата си, коя партия, кой носи отговорност за нейните действия?

ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА: Ако ми позволите, господин Борисов, първо искам да благодаря за прехвърлянето на този терен, който е един сериозен терен в един от най-големите квартали и райони на София и нашата цел е да направим всичко възможно и да получим вашата подкрепа, за да може да създадем повече паркови пространства и зелени пространства в района.

Кметът на район „Младост“ госпожа Иванчева е избрана мажоритарно от гражданите на района. Аз вече коментирах, че е лесно за политическа сила като политическата сила на господин Кадиев да застане, да яхне един основателен протест на гражданите на „Младост“, да ги подведе и след това, когато види, че е трудно, защото управлението означава да носиш отговорност, а не само да приказваш и да критикуваш, тогава се дърпа. В момента в район „Младост“ има редица проблеми, неслучайно той се дръпна, защото той не обича да се занимава с проблеми, обича само да се възползва от тези проблеми.

БОЙКО БОРИСОВ: Аз зададох въпроса… Не – напротив, даже чест му прави на Кадиев, че поне има смелост или доблест да излезе и да каже: „Сбърках, оттеглям си подкрепата“.

ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА: Води до големи проблеми на хората. Така че не става само с…

БОЙКО БОРИСОВ: Аз знам до какво води „Сбърках“. Защото в случая е за „Младост“, който все пак има столичен кмет, Столичен общински съвет и т. н.

ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА: Ние продължаваме да се грижим за район „Младост“, да инвестираме в него.

БОЙКО БОРИСОВ: Така, но понеже сега с този акт ние прехвърляме имота реално на кмета на „Младост“, нали така…

ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА: Прехвърля се на Столичната община. Ние имаме грижата за район „Младост“ и в момента започваме изграждане на първи етап.

БОЙКО БОРИСОВ: Въпросът ми е, извинявай, ако е неуместен или некомпетентен, но би ли могло тези 17 и колко декара за парк, които даваме на Столична община, утре да видим там 10 къщички, направени от кмета на „Младост“, примерно? Това питам – дали има такъв риск.

ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА: Ние няма да го допуснем, въпреки че кметът госпожа Иванчева неколкократно пред мен изрази идеята да бъдат обезщетявани собственици на спорни имоти именно с този терен. Но неслучайно той е целеви, решението на Министерски съвет е целево да бъде предоставен за парк, спорт и атракции, така че това нещо ние ще гарантираме и законът го гарантира, да може да се реализира.

БОЙКО БОРИСОВ: Ако ни гарантираш, защото иначе аз ще гласувам против това решение – да пратим на някой да си прави къщи по „Младост“! Но щом гарантираш, аз се надявам колегите да ни подкрепят.

Затова зададох въпроса и той е, мисля, логичен.

Благодаря, колеги. Да им е честито на хората в „Младост“ за новия парк, който ще имат, и се надяваме да удържите обещанието си да си остане парк.

Приемаме точка 28.

TRUD_VERSION_AMP:0//
Публикувано от Труд онлайн

Този уебсайт използва "бисквитки"