В дигитална среда обучават пореден випуск украински магистри за „двойна диплома” в Свищовската академия

Обучението в Стопанската академия „Димитър А. Ценов” в Свищов на втория випуск от пет украински студенти в магистърска степен за „двойна диплома” по „Международен финансов мениджмънт” / „International Financial Management” започна във виртуална среда. В периода май–юни е планиран интензивен цикъл от онлайн лекции чрез BigBlueButton и Мудъл.

Полагането на изпити също ще бъде дистанционно, чрез валидирана от МОН технология на дигитални квестори, многовариантни тестове в Мудъл и кумулативност на оценката по Европейската система за натрупване и трансфер на кредити.

Учебният процес е в рамките на акредитираната от НАОА среда (dl.uni-svishtov.bg) за провеждане на дистанционна форма на обучение, до която в условията на противоепидемични мерки имат достъп всички свищовски студенти. Проектът за „двойна диплома” се осигурява от катедра „Финанси и кредит” при академията с ръководител проф. д-р Андрей Захариев и катедра „Финанси и банково дело” при Донецкия национален университет „Василий Стус” – гр. Виница, Украйна с ръководител проф. д-р ик. н. Олександра Лактионова.

Украинската катедра-партньор е в структурата на Икономическия факултет с декан проф. д-р ик. н. Лариса Шаулская, като силна подкрепа за проекта оказват лично ректорът на университета проф. д-р ю. н. Роман Гринюк и зам-ректорът по международно сътрудничество проф. д-р ик. н. Татяна Орехова (и двамата Доктор хонорис кауза на Свищовската академия). В момента и Украйна не е пощадена от кризата с COVID-19, и всички учебни занятия в университетите се провеждат в електронна среда.

Координатор на обучението от партньорската катедра отново е доц. д-р Виктория Матвейчук, която отговаря за студентите Анастасия Золотар, Кристина Дзис, Олена Бензар, Алина Хамула и Артьом Стецюк, а от свищовска страна координатор е гл. ас. д-р Димитър Костов, който е и секретар на съвместната магистърска програма. И петимата обучаеми са сред отличниците на бакалавърския випуск бакалаври-финансисти, завършили във Виница през 2019 год. и незабавно записали програмата за „двойна диплома” на английски език.

Обучението в Свищов със студентите по програмата за „двойна диплома” се провежда по учебен план, включващ в своя втори семестър шест учебни дисциплини. С учебния процес, воден на английски език, е ангажиран над половината от състава на катедра „Финанси и кредит”.

Всеки учебен курс е осигурен с преведени на английски език авторски учебници на преподаватели от катедрата, като студентите разполагат от библиотеката на Университета във Виница с личен комплект от учебното осигуряване на хартиен носител, а чрез системата Мудъл и електронно копие на учебните пособия. Първият семестър вече бе успешно проведен в Украйна, където представянето на студентите бе на много добро и отлично ниво.

Следващият – трети и последен семестър отново ще бъде организиран от украинските партньори и ще приключи с написване, рецензиране и защита на дипломна работа. Защитата се организира видеоконферентно пред държавни изпитни комисии от двете партниращи си висши училища.

Стартът на учебния процес бе даден точно на празничния 9 май – Деня на Европа и 75-годишнината от Деня на победата. Първите лекции бяха водени от проф. Андрей Захариев по „Управление на дълга” и от доц. Стоян Проданов по „Капиталово бюджетиране”.

Устойчивият характер на съвместния образователен продукт е следствие и на отличните впечатления и гостоприемство, оказано и към първия випуск преди две години, когато бяха проведени срещи с проф. д-р Марияна Божинова – тогава зам.-ректор, а сега ректор на Стопанската академия, директора на Центъра за международна дейност доц. д-р Маруся Смокова, декани и ръководители на звена.

TRUD_VERSION_AMP:0//
Публикувано от Веселина Ангелова, кореспондент на "Труд" във Велико Търново

Този уебсайт използва "бисквитки"