Лозан Панов “приватизирал” Върховния касационен съд

Съдия № 1 нарушава Закона за съдебната власт, наел нелицензирана фирма да прави анализ на съда

Пленумът на Висшия съдебен съвет със сигурност трябва да вземе отношение по действията на Лозан Панов

Председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов е извършил сериозни нарушения на Закона за съдебната власт (ЗСВ), разкриха пред “Труд” работещи в Съдебната палата в столицата. Нередностите се изразяват в грубо погазване не само на ЗСВ, но и на трудовото законодателство. Извършена е била чистка на поне една дузина дългогодишни служители от администрацията на съдебния орган. В същото време без конкурси на работа в най-висшата съдебна инстанция са назначени десетина посочени от Панов служители.

Друго от нарушенията - в противоречие на Вътрешните правила за финансово управление и контрол на ВКС на частна фирма е било възложено изготвянето на функционален анализ на институцията. Фирмата, обаче, не притежава дори сертификат за управление на човешките ресурси. Функционален анализ би следвало да бъде направен от администрацията на Висшия съдебен съвет, които най-добре познават спецификата на функционирането на органите в съдебната власт, което не би довело до разходване на публични средства и не би оставило съмнение за конфликт на интереси. Панов, обаче, прави точно обратното, с което нарушава решение на Висшия съдебен съвет от 31 юли 2014 г.

Съдии от Върховния касационен съд сигнализираха “Труд”, че работната атмосфера в най-висшата съдебна инстанция от края на 2015 г. драстично се е влошила, което основно се дължи на политическата употреба на институцията. А отношението на административния ръководител на ВКС Лозан Панов към магистратите и най-вече към съдебната администрация било изключително неетично. Съдия № 1 не се доверявал дори на служителите, отговорни за международните и междуинституционалните отношения на съда. В крайна сметка страховете на Лозан Панов достигнали до такива размери, че в нарушение на Кодекса на труда и на съдебния закон уволнил няколко от шофьорите на съда. Изгонен бил дори ръководителят на финансово-счетоводния отдел на ВКС, защото Панов държал лично да се разпорежда с бюджетните средства на висшата съдебна инстанция. Своеобразната „приватизация” на ВКС от нейния председател ще струва десетки хиляди лева на държавата, когато изгонените от Панов служители заведат съдебни дела и ги спечелят.

На 23 февруари 2017 г. без никакви мотиви, без обявени публично критерии, както и на какъв принцип е извършен подбор, 12 дългогодишни служители от администрацията на овладяния от Панов съд буквално са изхвърлени от кабинетите им в Съдебната палата. По разпореждане на председателя на ВКС на съкратените са връчени споразумения, според които ще получат обезщетение за неспазения срок на предизвестието при прекратяване на трудовото правоотношение по вина на работодателя.

Така Лозан Панов не само еднолично взема решение, с което ощетява бюджета на съдебната власт и разпорежда изплащането на десетки хиляди лева компенсации, но и осигурява аргументи на съкратените служители да получат допълнително обезщетение, след като спечелят делата, които ще заведат. Ощетяването на бюджета ще е сериозно, защото Панов тепърва готви уволнение на още служители на администрацията на ВКС.

На съкратените служители на ВКС е било организирано унизително “изпращане”, което се е случило отново по разпореждане на председателя. След като на нарочените са били връчени заповедите, незабавно работните им места са били заключени, патроните на вратите сменени, компютрите им блокирани, а на някои от тях дори не било разрешено да си получат документацията, отнасяща се до трудовия им стаж.

Действията на Панов разкриват тотално самозабравяне и демонстрация на незачитане на правните норми. Съдия № 1 е погазил Закона за съдебната власт и грубо е иззел правомощия на Висшия съдебен съвет. Единствено “правителството” на съдебната власт е органът, който може да съкращава щатни бройки, както и да разкрива такива. Вместо да поиска решение от съдийската колегия на ВСС, която Панов председателства, той извършва прецедент, защото досега в практиката не е познат случай административен ръководител на съдебна инстанция да провежда самоволно съкращаване на щата.

На фона на грозната саморазправа и безпринципната чистка Панов “отворил” вратите на Съдебната палата за нови лица, които били назначени в “уж” закритите звена на администрацията. Назначени са редица лично доведени от Панов негови протежета като: Роза Георгиева, Лъчезар Спасов, Цветелина Трайкова, Анчо Димитров, Жан Иванов, Любомир Николов, Елена Пашеева, Мария Михайлова, Радослав Дойчинов, Цветан Цветанов и други. Част от тях са станали съдебни служители без конкурс.

Чистката, предприета от Лозан Панов, разкрива важна подробност около пристигането на румънската прокурорка Лаура Кьовеши в София за участието й в организираната от ВКС конференция “Румънският опит: антикорупционни институции и мерки”. Справка в интернет страницата на ВКС показа, че не е ясно с какви средства се финансира логистиката около пътуването и пребиваването на официален представител на румънското правосъдие у нас. По Закона за обществените поръчки наемането на хотел, както и осигуряването на самолетни билети за Кьовеши от Букурещ до София и обратно би следвало да стане след процедура по избор на изпълнител.

В навечерието на конференцията Лозан Панов взема решение, с което съкращава единствения служител във ВКС, който отговаря за международната дейност и протокола. Това означава, че поканата към Лаура Кьовеши да дойде в София всъщност не е минала през “Протокола” на ВКС, а по-скоро се касае за визита от “частен характер”, което потвърждава, че целта на конференцията е преследване на политически цели. Кой и как плаща за визитата - остава загадка, която може да бъде разкрита при евентуален бъдещ одит.

Към завличането на ВКС в “калния терен” на предизборната кампания активни мероприятия от типа на институционалния нонсенс - български съдия да кани един определен чужд прокурор на политически оцветена конференция, обслужването на интересите на определени олигарси и политици с проблеми с правосъдието - съдия № 1 добавя още един аргумент за стартиране на процедура по неговото преждевременно отстраняване от длъжност. С грубото отношение към служители от съдебната власт Лозан Панов уронва престижа на тази власт и нарушава нормите от Кодекса за етично поведение на българските магистрати. Според чл. 8.1 от същия административният ръководител трябва да се отнася към служителите с уважение и зачитане на личното им достойнство, както и да зачита специфичната компетентност на останалите органи на съдебната власт, което е разписано в чл. 8.3.

Пленумът на Висшия съдебен съвет със сигурност трябва да вземе отношение по действията на Лозан Панов, който, докато употребява съдийската тога за политически цели, очевидно извършва и груби нарушения на нормите на трудовото законодателство, на Закона за съдебната власт. Председателят на ВКС реално изземва правомощия на първостепенен разпоредител с бюджета на съдебната власт, какъвто се явява ВСС. С действията си Лозан Панов попада и в полето на чл. 307, ал. 6 от ЗСВ, който регламентира възможността за дадено деяние да се търси гражданска, административно-наказателна или наказателна отговорност, не изключвайки ангажиране на дисциплинарната отговорност на магистрата.

Отстраняването на Лозан Панов от позицията на председател на ВКС ще предостави възможност за реализиране на отколешната му мечта - да се занимава с политика, а правосъдието ще може да се разведри от влиянието на олигархията, поставила в зависимост съдия № 1, а чрез него и цялата съдебна система.

TRUD_VERSION_AMP:0//
Публикувано от Труд

Този уебсайт използва "бисквитки"