Направеното с язовир “Студена” е престъпление

За това се изисква особен зъл и гаден талант

Ако достигне 80-90% от своя обем, това може да породи опасни процеси в неговата стена

Това, което е направено с язовир „Студена“, е престъпление! Да унищожиш такъв язовир се изисква особен зъл и гаден талант.

Язовир, който е правен да снабдява с вода град със 100 000 жители и 40 предприятия... и още половин такъв град допълнително (като запас)! Сега този язовир, след като жителите са много по-малко, а предприятията - с пъти по-малко, би могъл да снабдява два и половина днешни Перник-а, ако не и 3...

Вместо това - пустош. Тези хора наистина със своята некадърност ако ги пратим в Сахара, ще вземат по 100 милиона от парите на данъкоплатците и от външен заем и ще започнат да внасят пясък в нея...

Умре ли язовирът, после ще са нужни огромни средства да се възстанови хидро-, био-, еко-, физическото и санитарното му равновесие. Не само флората и фауната ще бъдат убити като се унищожи язовирът, но и стената му ще претърпи деструктивни процеси (нещо от рода на това как къща, в която не се живее, се руши по-бързо).

Стената е като жив организъм, тя диша, тя трябва непрекъснато да изпитва натиск, за да е жива и самооптимизираща се, да преразпределя напреженията и да не допуска възникването на уязвимости и пукнатини. Някой ден, ако не се изследва и приведе в жизнено състояние стената, в случай, че язовирът почне някак да се пълни и достигне 80-90% от своя обем, това може да породи опасни процеси в неговата стена, породени от дългото безводие и изпразването на язовирната чаша.

Наистина - да унищожиш такъв язовир - това е безпрецедентно, аз не знам дали в Европа има друг пример за подобно престъпление.

(от фейсбук)

TRUD_VERSION_AMP:0//
Публикувано от Николай Слатински

Този уебсайт използва "бисквитки"