Трудово-правна консултация на "Труд": Не могат да ни уволнят, ако имаме заболяване

Въпрос: Здравейте! При кои заболявания законът в България не позволява работниците да бъдат уволнение?

П. Захариев, гр. Ямбол

Отговор: Българското законодателство урежда закрилата при уволнение на някои категории работниците и служителите, работещи по трудово правоотношение. Кодексът на труда установява т. нар. “предварителна закрила” при уволнение. Тя е предварителна, защото предхожда извършването на уволнението. Нейното предназначение е да постави извършването на уволнението в зависимост от получаването на предварително разрешение от определен държавен или синдикален орган и само след получаването на това разрешение уволнението може да бъде извършено.

Това разрешение се иска писмено от работодателя и трябва да се получи писмено от компетентния държавен или синдикален орган. Ако такова разрешение не е поискано или след като е било поискано, изобщо не е било дадено, или не е било дадено преди уволнението, то извършеното уволнение само на това основание е незаконно.

Предварителното разрешение за уволнение означава даване на съгласие или отказ да се разреши извършването на уволнението от компетентен държавен или синдикален орган. Този орган е съответната областна инспекция по труда и съответният синдикален орган. Законът в България посочва, че закрила при уволнение имат работници или служители, боледуващи от някоя от следните болести:

1. исхемична болест на сърцето;
2. активна форма на туберкулоза
3. онкологично заболяване;
4. професионално заболяване;
5. психично заболяване;
6. захарна болест.

За да бъде спазена процедурата, предприятието събира предварителна информация от работниците, които са определени за уволнение, страдат ли от изброените болести.

Работниците, които страдат от болестите, посочени по-горе, са длъжни при поискване да представят в предприятието медицински документи (епикриза, медицинско удостоверение и др.) от лечебно-профилактичните заведения, където се лекуват или се водят на диспансерен отчет. Предприятието представя получените медицински документи пред съответната трудовоекспертна лекарска комисия (ТЕЛК) за мнение.

Предприятието отправя до съответната Дирекция “Инспекция по труда” писмено искане за разрешение за всеки определен за уволнение работник или служител, като институцията в отделните случаи взема мнението и на ТЕЛК преди да се произнесе.

Справка:
чл. 333 от Кодекса на труда
чл. 1, ал. 1 от Наредба №5 от 20.02.1987 г. за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от КТ

Д-р Тодор Капитанов, юрист, Национален секретар на КНСБ, консултант и специалист по публични лекции в областта на трудовите и социални въпроси, комуникациите и публичния сектор

TRUD_VERSION_AMP:0//
Публикувано от Труд

Този уебсайт използва "бисквитки"