Петя Аврамова: Ремонтът на стената на „Студена“ е извършен при непрекъсната експлоатация на язовира

Ремонтът на язовир „Студена“ се е извършвал без да се източва съоръжението или да се спира неговата експлоатация. Това обясни регионалният министър Петя Аврамова в отговор на депутатски въпрос. Строително-монтажните работи по водния откос са изпълнени от водолази и са приключили през 2018 г., съобщиха от Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Основното обновяване на съоръжението е извършено през 2017-2018г., когато са монтирани водонепропусклива система, дренажен пласт, система за отводняване зад геомембраната и система за закрепване към стената.

През 2018 г. водата в язовира е преливала през преливника в продължение на 89 дни в различни периоди от време, като последното преливане е на 04.08.2018 г.

Съгласно предписанията на Министерството на околната среда и водите за поддържане на указания обем вода в язовира от 21 млн. куб. м, ВиК операторът е извършвал контролирано изпускане на водни количества през съоръженията към язовирната стена през периода от 01.04.2018 г. – 14.08.2018 г., когато водното ниво в язовира варира от 840,34 метра до 839,55 метра, допълват от МРРБ.

Преливането през преливника и контролираното изпускане нямат връзка с изпълняваните строителни работи по язовирната стена, а са следствие на високото водно ниво в съоръжението и дадените указания от МОСВ обемът в него да не надвишава 21 млн. куб. метра, уточняват от ведомството.

Рехабилитацията на яз. „Студена“ се изпълнява по сключен на 08.09.2016 г. договор з с международния консорциум „S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A. – HBM Kft – CARPI Association”. Строителните дейности трябва да приключат на 28.02.2020 г. Предстои завършване на дейностите по водовземната кула.

TRUD_VERSION_AMP:0//
Публикувано от Наталия Малчева

Този уебсайт използва "бисквитки"