80 000 лв. получава Тома Белев по проект за Натура 2000

Близо 80 000 лева по Оперативна програма „Добро управление“ влизат в сдружение „Асоциация на парковете в България“, ръководено от Тома Белев. Това показа проверка на „Труд“ в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН).

Неправителствената организация, в която освен Белев „работи" още единствената му служителка - секретарката му Зорница Стратиева, ще получи парите за реализацията на проекта „Повишаване на гражданското участие в управлението на Натура 2000 и подобряване на управлението на мрежата от защитени зони“.

От сумата 67 300 лева са безвъзмездна помощ от Брюксел, а останалите 11 876 са финансиране от националния бюджет.

Проектът трябва да бъде изпълнен за две години, тоест се падат по 40 000 годишно за неговота реализация. За периода от 24 месеца Белев и неколцината му служители трябва подобрят комуникацията между бизнеса, гражданите, неправителствените органзации и държавната администрация при управлението на защитените зони у нас, които заемат 34% от територята на страната.

Бенефициент по програмата „Добро управление“ е Министерският съвет, който разпределя еврофинансирането на национално ниво и в случая е избрал и сдружението на Тома Белев.

Както „Труд пише пише в разследванията си по темата, Белев на практика открадва АПБ преди 10 години.

Сдружението е създадено през 2003 година под формата на неправителствена организация. Това НПО е основано от осем дирекции на държавни природни паркове, в качеството им юридически лица. Управителният съвет на Асоциацията се състои от Дирекциите на парковете, където са представени от съответните директори. Те избират Белев за председател, защото към онзи момент той е директор на Природен парк „Витоша”, а не в качеството му на физическо лице.

По Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Устава на АПБ, на всеки 5 години се прави Общо събрание, на което се избира нов Управителен съвет и председател. Такова събрание не е направено през 2008 година, както е записано в закона. Не е направено и през 2013 година. Междувременно, през 2012 година Белев е освободен като директор на ПП „Витоша”, след проведен конкурс. Това автоматично означава, че той няма право да представлява Асоциацията, защото дотогава е бил председател в качеството си на директор на ПП „Витоша”.

Едва през 2014 година, две години, след като вече не е начелo на ПП „Витоша”, Тома Белев организира свикване на Общо събрание, на което подменя Устава. Той вкарва в УС 15 физически лица – до едно негови приближени, с което се променя съотношението при гласуване в полза на хората на Белев. Чрез тази промяна, без да е директор на парк, Белев остава председател на организацията използвайки гласовете на своите хора. Именно това Общо събрание и неговите решения, обжалвани от дирекцията на ПП „Витоша”, са отменени от съдебните състави на СГС и САС. През декември 2017 е взето окончателно решение от Софийския апелативен съд, че Белев заема поста нелегитимно. Въпреки това Тома Белев стои на тази длъжност и отказва да я напусне.

Причината за това упорство е много проста – става дума за много пари. Когато през 2012 година Белев остава трети на конкурса за Директор на ПП „Витоша“, се провеждат процедурите по избор на изпълнител на проекта „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“, финансиран с 4 790 000 франка или 8 милиона лева по Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Проектът се изпълнява в рамките на четири години.

За партньори от българска страна, освен Асоциация на парковете в България, са избрани WWF – Дунавско-Карпатска програма България, оглавявано от Веселина Кавръкова, Българо-швейцарската фондация „Биоразнообразие“ на Петко Цветков, по това време съпредседател на партия „Зелените“, Българско дружество за защита на птиците. Всичките те са членове на коалицията „За да остане природа в България“. Оставайки начело на АПБ, Тома Белев получава достъп до огромната сума.

Има и още една много важна причина Белев да се бори със зъби и нокти за АПБ – проверка на „Труд“ в Имотния регистър показа, че сдружението е крупен собственик на земеделски земи. Те са купувани в периода до 2011 година и по нотариални актове са собственост на НПО-то. Докато в организацията са членували дирекциите на повечето Природни паркове, тя е придобила 320 декара из цяла България.

След като една по една дирекциите напускат АПБ, имотите остават под управлението на шефа на УС – Тома Белев. Така „екологът“ днес оперира със стотици декари земя, които не са купени с пари от неговия джоб.

TRUD_VERSION_AMP:0//
Публикувано от Труд онлайн

Този уебсайт използва "бисквитки"