Топлофикация София готова за отоплителния сезон, приключи профилактиката

„Топлофикация София” е напълно готова за започването на новия отоплителен сезон, съобщиха от дружеството, цитирани от "Фокус".

Според изискванията на нормативната уредба дружеството трябва да осигурява подаването на топлинна енергия към столичани в периода от 1 октомври до 30 април. За осигуряване на своевременно и нормално започване на отоплителен сезон 2015-2016 г. всички ремонти по топлопреносната мрежа са приключени и топлофикационната система на София е в готовност за работа в зимен режим.

Извършена е профилактика на съоръженията в топлоизточниците и според изискванията на нормативната уредба е осигурено необходимото количество резервно гориво. Приведени са в готовност за включване на отоплението всички абонатни станции в столицата.

Парното в София ще бъде включено, когато бъдат изпълнени законовите изисквания – три последователни дни със средноденонощна температура по-ниска от +12°C и прогноза от НИМХ - БАН за трайно застудяване.

Дружеството има готовност при изразено желание от страна на клиентите в сграда-етажна собственост парното да бъде пуснато преди общото включване на отоплението в столицата.

За целта е необходимо да представят в Деловодството на обслужващия топлорайон заявление и подписано решение от Общото събрание на етажната собственост за по-ранното включване на отоплението. Прилагането на тази процедура е изцяло в полза на клиентите и чрез нея се избягва възможността за предварително пускане на отоплението в съответната сграда по еднолично решение и без знанието и съгласието на цялата етажна собственост. Детските градини, училищата и здравните заведения също могат да поискат включване на отоплението преди общото пускане на парното в столицата, като за това е достатъчно директорът да изпрати писмено заявление в обслужващия топлорайон

„Топлофикация София” напомня, че клиенти трябва да приключат всички ремонти по вътрешната отоплителна инсталация и да запълнят източените инсталации. Отоплението няма да бъде включено в сградите, в които тази инсталация не е запълнена, защото това означава, че в някое жилище ремонтът все още не е приключил. Напомняме на клиентите да отворят на максимална степен вентилите на радиаторите си, за да не се налага допълнително обезвъздушаване на отоплителните тела след пускане на отоплението, както и да проверят електронните си уреди за дялово разпределение. В случай, че дисплеят им е угаснал, клиентите трябва незабавно да потърсят съдействие от обслужващата ги фирма – топлинен счетоводител.

Съветваме нашите клиенти да вземат мерки и да ограничат максимално достъпа до абонатната станция в сградата. Така ще се упражнява строг контрол върху всички манипулации, които се извършват там, ще се предотврати до голяма степен възможността за нерегламентирано ползване на топлинна енергия и ще се опазват съоръженията, от които зависи качественото и надеждно топлоснабдяване на всички имоти и коректното отчитане на консумираната топлинна енергия. Припомняме, че от 1 октомври бизнес клиентите на „Топлофикация София” вече ще получават електронни фактури, като легитимен финансов документ. Хартиен дубликат ще бъде издаван само при поискване в Централно управление на компанията. Заявяването на електронна фактура е максимално опростено като процедура.

Достатъчно е да се изпълнят три лесни стъпки – да се изтегли формуляр /образец/ от www.toplo.bg, да се попълни и да се изпрати на e-faktura@toplo.bg. Заявления се приемат и в деловодството на дружеството – кв. Борово, ул. „Ястребец” No23 или в касите на компанията, като клиентите трябва да имат предвид, че формулярите за небитови и битови потребители са различни. Те са достъпни на сайта на компанията. Към момента над 12 000 битови клиенти на компанията вече са преминали към електронни фактури.

Коментари

Задължително поле