Поетът Боян Ангелов: „Залостих злото в клетка за тигри”

Какво е далнина? Може би голяма част от младите българи биха се затруднили да определят значението на тази дума. Когато говорим за поезия обаче, дълбокото, носталгично и изконно българско звучене на тази дума не затруднява никого. В поетичните простори на въображаемата далечина (далнина) живеят реални фигури от живота ни – от клошаря на улицата и ежедневното зло до богинята на любовта, от надеждата през „миглите на моята наивност” до летенето – между възторга и нищетата...

В това се убедиха над 150 писатели, журналисти, творци от всички сфери на изкуството, които уважиха 60-годишнината на поета Боян Ангелов и премиерата на неговата антологична книга „Далнина” (издателство „Захарий Стоянов”), състояла се на 16 ноември 2015 г. в аулата на НАТФИЗ.

В ролята си на председател на Съюза на българските писатели Боян Ангелов вече повече от година поддържа имидж на сериозен администратор, съвместявайки този нелек пост с преподавателската си дейност в Швейцария. На юбилейната си вечер обаче той изостави официалния тон и даде превес на поетическото – авторският рецитал по стихове от новата книга накара присъстващите да забравят за час политическия хаос у нас и трагичните събитие по света, защото да усетиш драматизма на делника е само началото на онова философско надграждане, което не предполага патетика, а интимен рисунък с въпроси без отговор – любов, море, взаимност, човеколюбие, всеотдайност – отвъд егоцентризма, но с онази абсолютно необходима родолюбива и хуманистична интонация, защото „няма свобода наполовина, както и любов наполовина няма”.


За новата книга говориха поетите Андрей Андреев, Димитър Христов, Петър Андасаров и Евтим Евтимов. Юбилярят получи поздравителен адрес от Михаил Миков, председател на Националния съвет на БСП, както и от други творчески съюзи и частни организации.

Коментари

Задължително поле