351 клопки в бързите кредити

Фирми за бързи кредити масово поставят клиентите си в неизгодно положение, показа проверка на Комисията за защита на потребителите (КЗП). Всички инспектирани 44 компании са имали в договорите си неравностойни клаузи. От проверените общо 4253 текста от общите условия на договорите, 351 са били в ущърб на клиентите.

Най-честото нарушение било превръщането на заема в предсрочно изискуем по причина, нямаща общо със самия кредит, обясни председателят на КЗП Димитър Маргаритов. Например клиент, изтеглил бърз кредит, си го погасява редовно, но спрямо него друг търговец, например мобилен оператор, завежда принудително изпълнение. Това се оказва повод и фирмата за бързи кредити да направи заема предсрочно изискуем с всички тежести от това, въпреки че вноските по него се плащат редовно. Освен това експертите са установили, че при предсрочното погасяване на заема фирми изискват от клиентите си да платят и всички дължими лихви до края на първоначалния срок на погасяването, което е в нарушение на закона. „Това означава, че на потребителя се налага да заплати за нещо, което реално не ползва“, коментираха от КЗП.

Продължават да се срещат и случаи, при които въпреки законовата забрана потребителите са принуждавани да заплащат различни такси за обслужването и поддръжката на кредита. Те понякога надвишават самата главница по заема, установили експертите на комисията. Миналата година с промяна в закона бе ограничен годишният процент на разходите по бързите кредити и възможността да се искат различни допълнителни такси.

Има и случаи, при които кредитополучателите са били принуждавани да издават менителници като запис на заповед с цел обезпечаване на задълженията по заема, въпреки че това е забранено по закон.

21 от проверените 44 търговци вече са се съобразили с изискванията на КЗП и са отстранили неравноправните клаузи от общите условия на договорите си с клиентите, се похвалиха от комисията. За 17 дружества срокът да се поправят още тече, а срещу други 6 комисията ще заведе колективни искове.

Освен фирмите за бързи кредити туроператори също поставят клиентите си в неизгодно положение чрез общите условия в договорите им. 37 фирми ощетявали клиентите си чрез 144 неравноправни клаузи. Най-често чрез тях се ограничавала отговорността, която компаниите носят при проблеми при пътуването.

Коментари

Задължително поле