Сменяме личните лекари до края на декември

От 1 декември до 31 декември здравноосигурените лица могат да сменят своя личен лекар, съобщават от НЗОК.

При новоизбрания лекар заедно с регистрационната форма се представя здравноосигурителна книжка.

При промяна на настоящия си адрес или при прекратяване договора на обслужващия ги личен лекар, гражданите имат право на нов избор на личен лекар, без да е необходимо да се спазват определените срокове.

Когато пациентът иска да избере общопрактикуващ лекар, но не го е сторил досега, той може да направи избор по всяко време, извън законово установените срокове (1-30 юни и 1-31 декември). За целта той следва да попълни регистрационна форма за първоначален избор на ОПЛ.

При пребиваване в друго населено място за период от един до пет месеца, може да направи временен избор на общопрактикуващ лекар на мястото, извън постоянното местоживеене. Изборът се осъществява с регистрационна форма за временен избор на ОПЛ.

Коментари

Задължително поле