Глоби за 9 кметове заради затлачени реки

Девет кметове не са спазили предписанията на регионалните екоинспекции за почистване на речните корита на територията на общините, които управляват, съобщиха за „Труд” от екоминистерството.

При инспекциите е било констатирано, че част от речните корита са затлачени от наносни острови, имало е разрушени диги, храстовидна и дървесна растителност. Установени са и затапвания от нерегламентирани сметища за изхвърляне на битови и строителни отпадъци.

От ековедомството посочиха, че заради констатираните нарушения са съставени актове на кметовете на Стара Загора, Хасково, Златоград, Рудозем, Созопол, Ветрино, Камено, Земен и Бобов дол. От ведомството обаче не уточниха какъв е размерът на глобите.

За непочистени речни корита извън границите на населените места са съставени актове и на държавното дружество „Напоителни системи“, както и на „Промед БГ“ ООД.

Санкции все още няма за кметовете на територията на Басейнова дирекция „Дунавски район“, в която са и най-много от установените нарушения. Причина за забавянето на санкциите са неизтеклите срокове за изпълнение на предписанията за почистване на коритата. До засилени проверки на реките и крайречните територии се стигна след наводненията през 2014 и 2015 г.

Коментари

Задължително поле