Износът към Русия и Турция се свива

Износът на български стоки продължава да забавя темпото си. В периода януари-ноември 2015 г. от страната е изнесена продукция за 41,9 млрд. лв., или с 5,3% повече спрямо същия период на предходната година. Ръстът е над два пъти по-малък в сравнение с първото полугодие по данни на НСИ.

Експортът намалява през три от последните четири месеца. Основните причини са спадът на световната търговия и поевтиняването на основните суровини и храни на международните борси. Друг фактор е загубата на пазари в страни извън ЕС. Търговията с основни за страната ни партньори като Турция, Русия, Сирия се е понижила. Най-много е спаднал износът на минерални горива и масла, който се е свил с 21%. Експортът на тези продукти за ЕС обаче се е повишил с над 20%.

В периода януари-ноември 2015 г. у нас са внесени стоки за 47,4 млрд. лв., което е с 1,4% повече спрямо същия период на 2014 г.

Коментари

Задължително поле