Контролът на агенцията по храните е неефективен

Контролът върху храните, извършван от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), не е ефективен, хората не вярват в работата й и не се чувстват защитени. Това са само част от заключенията на Сметната палата за работата на агенцията, които бяха представени в одитен доклад вчера.

Одиторите проверявали ефективостта на агенцията в периода януари 2010 г. до юли 2014 г. Според доклада две са основните причини за слабия контрол върху храните. Първо, липсва цялостна нормативна база за неговото осъществяване и второ - във ведомството няма достатъчно и качествени кадри.

В агенцията има текучество заради ниското заплащане, което създава предпоставки за корупционни практики, пише в доклада. Дава се пример, че „поради липса на административен капацитет проверки са осъществявани само от един инспектор, освен това липсва ротация на инспекторите“. Според проверяващите винаги във всяко звено на агенцията трябва да има по един дежурен 24 часа за спешни случаи, а такъв няма.

Бюджетът на БАБХ всяка година е непредсказуем, пише в доклада. Причината - парите, заделени за работата на ведомството, са недостатъчни и се изплащат допълнително средства в рамките на бюджета, но никога не се знае колко и кога.
В одитирания период БАБХ е извършила общо 191 393 проверки, от които 123 659 планови. Наложени са общо 59 803 принудителни административни мерки.

Броят на временно спрените обекти от експлоатация е 1091. Унищожени са 1 952 593 кг храни.

От Сметната палата са открили още, че към март 2015 г. все още няма разработени модули за мониторинг, лабораторен анализ и контрол на качеството и безопасността на храните към специализираната информационна система за ветеринарен контрол.

Освен това БАБХ имат проблем с комуникацията между структурите, като често се водят разговори по телефон без писмени доказателства за тях. Проблем за агенцията е и планирането на проверки в големите градове, където има много заведения за хранене.

ПРОУЧВАНЕ

58% не вярват, че има контрол на ГМО храни

Потребителите масово се чувстват неудовлетворени от проверките на Агенцията по безопасност на храните, показва национално допитване, приложено от Сметната палата към одитния доклад. Според него 20% от хората са удовлетворени от работата на проверяваната агенция, а 40% не са.

Други 40% се колебаят в становището си.

Още по-недоволни са потребителите спрямо контрола на ГМО. Според допитването 58% не вярват, че изобщо има такъв. Хората не виждат и положителна промяна в контрола върху храните през последните години, а 51% се чувстват неинформирани. Резултатите показват, че сред населението няма категорична разпознаваемост на БАБХ като орган, пише в одита.

Коментари

Задължително поле