Отклоняването от бюджета става законно

Големи структурни реформи или ключови инвестиционни проекти ще могат да се осъществяват с държавни пари, дори ако има опасност да доведат до отклоняване от средносрочната бюджетна цел на държавата.

Това предвиждат промени в Закона за публичните финанси на Министерството на финансите. Подобни отклонения ще се допускат само ако имат положителен ефект за бюджета в дългосрочен план.

Въвежда се и ново ограничение при поемането на дълг от държавния сектор - когато прагът за дълга се надвишава с 60% и повече.

Нови текстове засягат подпомагането на финансово закъсали общини. Дефинирани са условията, по които ще се определя кога общините са с финансови затруднения.

Когато се установи, че са налице три или повече от условията, кметът трябва да уведоми общинския съвет, че общината се намира във финансово затруднение и да предложи откриване на процедура за финансово оздравяване. В този случай е възможно и отпускане на безлихвен заем от бюджета.

Коментари

Задължително поле