Съдът даде бензиностанциите на „Петрол“ на офшорка на Гриша Ганчев

Сагата с активите на „Петрол“ – 150 бензиностанции и дялове от Петролна база Варна, днес навлезе в нова фаза, този път с активното лобистко „съдействие“ на Софийски градски съд.

От партидата на „Прима Консулт Индъстри“ ЕООД в Търговския регистър е видно, че на 15.01.2016г. е вписано прехвърляне на дружествените дялове в това дружество от досегашния собственик Чавдар Йорданов на офшорно дружество от Обединени арабски емирства. Независимо от стойността на бензиностанциите, които струват милиони, дяловете са прехвърлени за 1000 лв., и то на разсрочено плащане.

Разрешението за това вписване е дадено от съдия Жаклин Комитова от Софийски градски съд, въпреки че Национална агенция по приходите е наложила два запора върху дружествените дялове, за дългове от над 4.5 млн. лв.

В „Прима Консулт Индъстри“, учредено през 2014г. с капитал от 1000 лв. и собственост на Чавдар Йорданов - подставено лице на Гриша Ганчев, попаднаха най-атрактивните бензиностанции от групата „Петрол“. В опит да си върне контрола върху тях, през есента на 2015г. „Корпоративна търговска банка“ заведе и дело пред Софийски градски съд.

От решението на съдия Комитова, което е налично по партидата на дружеството е видно, че същата е отменила отказ на длъжностното лице да впише прехвърляне на дяловете, като отказът на Агенцията е бил мотивиран, както с нередовност на документите, така и с наличен запор върху дяловете от НАП. Въпреки че към датата на постановяване на решението на Жаклин Комитова е бил налице и втори наложен запор, пак от НАП, за сумата от 4.5 млн. лв., съдийката не го е коментирала изобщо, а е указала на длъжностното лице да впише прехвърлянето на дяловете.

Юристи коментираха, че това решение е изключително странно и смущаващо. Първо, защото отказът е бил законосъобразен, предвид допуснатите нарушения и с оглед вече наложения, преди постановяването му, първи по ред запор на дяловете от НАП, който се явява пречка за каквото и да било прехвърляне. И второ, тъй като съдът е бил длъжен, независимо от мотивите си за отмяна на отказа, да изследва партидата на дружеството по търговския регистър, и ако установи, че са налице пречки за вписване на заявеното обстоятелство, да не задължава длъжностното лице да извършва подобно вписване. След като на 05.01.2016г. е бил редовно вписан и втори запор от НАП, съдът е бил длъжен да отчете това обстоятелство при произнасянето си, тъй като прехвърлянето на дружествените дялове има сила едва от вписването в Търговския регистър и наложен преди това запор е валиден и законосъобразен. Решението на Софийски градски съд обаче не подлежи на обжалване.

Подобен откровено лобистки по своите последици съдебен акт едва ли е случаен, предвид обстоятелството, че интересът на Гриша Ганчев да скъса връзката между активите на „Петрол“ и претенциите на КТБ, се измерва с милиони. Още повече, че Жаклин Комитова е съдия с десетилетен опит именно в сферата на търговското право.

Изключително смущаващ и твърде показателен обаче е и факта, че на подобни случаи, които очевидно са в интерес на определени олигарси, нито Лозан Панов, председател на ВКС, нито Калоян Топалов – шеф на СГС, реагират по какъвто и да било начин. Така думите им, че искат „реформа“ не съдържат никакъв смисъл, нещо повече, мълчанието им ясно показва, че зависимостите им от същите тези задкулисни кръгове, вече дават своите резултати.

Коментари

Задължително поле