Световната банка: Работната сила в България застарява

До 2030 година средната възраст на трудоспособното население у нас ще е 50-54 години, а до 2050 г. - 60-64 години. За сравнение през 2010 г. средната възраст на българите по този показател е била 35-39 г.

Тези притеснителни данни изнесе Световната банка в новия си доклад, посветен на проучване на меките умения на българина що се отнася до реализацията на трудовия пазар.

Старши експертът икономист Виктория Левин представи частична информация от доклада на Световната банка, като подчерта, че страната ни е на едно от първите места в света по рязък спад на трудоспособното население.

По думите й този проблем може да бъде компенсиран само с подобряване на трудовите умения. Именно с тази цел Световната банка е провела проучване сред стотици български домакинства, стартирало още през март 2013 г. На запитванията са отговорили над 7000 респонденти. Целта на изследването е била да покаже нивото на така наречените меки умения - познавателни и социално-емоционални.

Изводът за страната ни е, че по-възрастните имат по-ниски познавателни умения, но по-високи междуличностни такива.

В България няма култура на учене през целия живот, установили са от Световната банка. Делът на българите над 25 г., ангажирани с образование, е едва 1,5% за 2012 г., което е в пъти по-ниско от средното за Европа ниво от 9%. Едва 7% от населението, ангажирано с трудова дейност, е участвало в образователна дейност за подобрение на трудовите си умения за последната година преди запитването, сочат още данните.

Анализаторите твърдят, че ниският коефициент на участие на пазара на труда, особено сред младежите и ромите, и високите равнища на безработица се свързват с растящото несъответствие между търсените и предлаганите умения. Такова несъответствие е например фактът, че търсене на труд ще генерират секторите, търсещи висококвалифицирани работници, а голям дял от работната сила в България е нискоквалифицирана.

В доклада се казва още, че коефициентите на участие на пазара на труда на най-младите (18 - 29 г.) и най-възрастните (50 - 65 г.) са много по-ниски, отколкото в други държави-членки на ЕС. И в двете групи голяма част от постоянно безработните са жени. Със застаряването на населението привличането на тези сегменти ще е от решаващо значение.

Маргинализираните роми трябва да бъдат приоритетна целева група за дейностите по развитие на умения, пише още в доклада.

Коментари

Задължително поле