Русенски адвокат промени половинвековна практика на съда

Русенски адвокат промени половинвековна практика на съдилищата в България и предизвика тълкувателно решение на Върховния касационен съд /ВКС/ за възможността човек да бъде съден два пъти за едно и също.

Висшите магистрати отмениха решението на окръжния съд, включително и присъдата на районния съд в крайдунавския град. Те възобновиха за трети път наказателно дело за пътнотранспортно произшествие по извънредния способ за влязла в сила присъда. Предявеният граждански иск е оставен без разглеждане. Решението не подлежи на обжалване.

Случаят е от 29.09.2010 г., когато шофьорът Петър Т. хлътва с фирмен автомобил в отворена шахта на бул. "България" и се забива последователно в електрически стълб и предпазна мантинела. Пътна полиция му съставя акт за 160 лв., че се движел с несъобразена скорост и причинил автопроизшествие с имуществени вреди.

След жалба на потърпевшия районният съд отменя наказателното постановление, което не е протестирано и влиза в сила. 3,6 месеца по-късно районната прокуратура образува досъдебно производство за причинени "значителни имуществени вреди по непредпазливост" и шофьорът е осъден на 6 месеца затвор условно с 3-годишен изпитателен срок. Той трябва да плати 6315 лв. по предявения граждански иск от работодателя му и още 2457 лв. разноски по делото.

Окръжният съд потвърждава присъдата му и тя влиза в сила. След искане на защитата до ВКС делото е възобновено и върнато на районния съд за ново разглеждане. Той произнася същата присъда, която отново е потвърдена от друг състав на окръжния съд. След второ искане на адв. Великов до ВКС делото се връща пак в окръжния съд. Този път клиентът му е осъден на пробация за 1 г., а обезщетението е увеличено до 7251,37 лв.

Следва третото искане на адвоката и председателят на ВКС Лозан Панов предлага на Общото събрание на Наказателната колегия да се образува тълкувателно дело за противоречива практика при решаване на подобни дела в страната. Адв. Великов пледира, че клиентът му е признат за виновен по наказателното дело, но е оправдан с непротестирано решение по административно-наказателното производство за същия казус.

Той настоява присъдата да се отмени, а наказателното производство да се прекрати изцяло. Защитникът цитира Европейския съд по правата на човека в Страсбург и сочи решението му по делото на Цоньо Цонев срещу България. Случаите са идентични, защото е нарушен принципът ne bis in idem. ВКС постановява, че искането е основателно. Нарушен е не само основен принцип в наказателното право, но не е трябвало да се образува ново наказателно дело срещу един и същ човек по един и същ казус.

"Досегашната практика беше абсурдна, с тълкувателното решение ВКС наложи европейското право в България", категоричен е адв. Венцислав Великов. Когато се прилага чл. 24, ал.1, т.6 от Наказателно-процесуалния кодекс /НПК/, не се завежда наказателно производство. Образуваното дело се прекратява, щом "спрямо същото лице за същото деяние има незавършено наказателно производство, влязла в сила присъда, определение или разпореждане за прекратяване на делото".

В тълкувателното решение висшите магистрати се мотивират още, че освен в изброените случаи в НПК, трябва да се приемат решенията на районните съдилища и по административно-наказателни производства. Те също имат силата на окончателен съдебен акт, когато са влезли в сила.

Коментари

Задължително поле