Депутати видяха още корупция в Закона за обществените поръчки

Новият Закон за обществените поръчки създава корупционни практики според депутати от ГЕРБ и БСП. Вчера парламентът гласува част от текстовете в него на второ четене. Спор възникна около правото на комисиите, които определят победители в търговете, да решават дали участниците в наддаването са надеждни.

Според Методи Андреев от ГЕРБ „не може годността за упражняване на професионалната дейност да се оценява от възложителите на поръчките“.
„Има един приет в нашето законодателство термин. Този термин аз съм го предложил и той е „правоспособност“.

Едно лице, за да упражнява дадена професионална дейност, трябва да има две много важни изисквания - документ за съответно образование и да бъде част от съответната професионална общност”, обясни Андреев.

От думите му стана ясно, че са правени поправки в закона между двете му четения и първоначалният текст се различава от внесения сега в пленарната зала.

В момента в закона не съществува понятието „надеждност“ на участниците. От конкурсите се отстраняват осъждани лица и тези, които имат дългове към държавни институции.

Промяната дава шанс на изпълнителите да докажат своята надеждност чрез съдебни решения и други документи.

Коментари

Задължително поле