Разкриват 6 нови специалности във ВТУ

Шест нови специалности разкриват във ВТУ "Св.св. Кирил и Методий" за учебната 2016-2017 година. Дисциплините са в образователно-квалификационна степен "бакалавър".
Те са "Национална сигурност" в Юридическия факултет, "Приложна лингвистика- Български и английски език" , "Приложна лингвистика-Чужди езици-английски и втори чужд език с информационни технологии" във Филологическия факултет, както и "Начална училищна педагогика и специална педагогика" в Педагогическия факултет.
Сред най-атрактивните специалности пък са "Софтуерно инженерство" във Факултет "Математика и информатика" и "Регионално развитие и геоикономика" в Историческия факултет.
Предвижда се прием и в редовна и в задочна форма на обучение.

Коментари

Задължително поле