Започна процедура по смяна на шефа на армията

Съветът по отбрана реши да започне процедура за назначаване на генерал-лейтенант Константин Попов на длъжността „Началник на отбраната“

Съветът по отбрана реши днес да бъде стартирана процедура за назначаването на генерал-лейтенант Константин Попов на длъжността „Началник на отбраната“, считано от 9 февруари 2016 г. Номинацията е направена предвид деловите, командни и личностни качества на генерал-лейтенант Константин Попов, и професионалния му опит, включително и от службата в Щаба на Военновъздушния команден компонент (Юг) на НАТО, информира пресцентърът на Министерството на отбраната.

Предстои решение на Министерския съвет по предложение на министъра на отбраната Николай Ненчев и издаване на Указ на президента на Републиката за освобождаване от длъжността „заместник-началник на отбраната“ на генерал-лейтенант Константин Попов и назначаването му на новата длъжност.

Министерският съвет ще предложи на президента на Република България да издаде Указ за освобождаване на досегашния началник на отбраната вицеадмирал Румен Николов, поради навършване на пределна възраст.

Коментари

Задължително поле