Бизнесът иска промени в данък „уикенд”

Бизнесът е в готовност да входира в Министерството на финансите и в парламента редица предложения, свързани с налога за ползваните за лични нужди служебни активи, по- известен като данък “уикенд”. Това съобщи във Велико Търново председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев.

Според него сегашната процедура влече изключително тежко администриране, което може да доведе до безсмислено пилеене на пари и усилия. По думите му пред особено големи затруднения са изправени малките и средните предприятия, които са принудени да назначават допълнително хора, за да водят отчетността.

“Сегашните указания дават възможност за корупция и създават предпоставки за груб административен натиск към бизнеса. В тази връзка подготвихме общо предложение на работодателските организации и специализираните асоциации”, коментира Васил Велев.

Той допълни, че ако бъдат реализирани предложенията, това ще доведе до еднакво за всички прилагане на този данък. Проектът вече е готов, като най- вероятно през идната седмица ще бъде представен в Министерството на финансите и в Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание.

“Нашите предложения са в две посоки. Първата е въвеждане на праг. Идеята е данък “уикенд” да не важи за всички активи, а за тези над 50 000 лв. Предлагаме и въвеждане на съотношение за служебно и лично ползване, фиксирано по видове активи, които да са еднакви за всички. Целта е да няма възможност за неравно третиране на предприятията”, коментира Васил Велев.

Асоциацията ще настоява още да бъде променен начинът, по който държавата се намесва в пазара на труда чрез определяне на минимална работна заплата. “Стремежът да се повишат доходите водят до административно увеличение, несъобразено със състоянието на икономиката”, подчерта Велев.

Организацията предлага минималната работна заплата да се договаря между браншовите организации на работодателите и синдикатите, като тя да бъде различна за отделните икономически дейности. “Наблюдаваме голяма разлика в средните работни заплати. За IT секторът възнаграждението е около 2000 лв., а за сферата на хотелиерство и ресторантьорство- 500- 600 лв.”, каза Васил Велев.

Той е категоричен, че ако бъде въведена предложената промяна, това ще доведе до по- високи средни доходи и по- голяма заетост. Велев информира за приоритетите на Асоциацията на индустриалния капитал в България. От организацията алармират за липса на кадри по определени специалности. Според експертите това може да се преодолее чрез въвеждането на държавни стипендии за специалности, които са дефицитни на пазара на труда.

Друго предложение в сферата на образованието е финансирането на висшите училища да бъде обвързано с реализирането на кадрите им. Други планирани реформи касаят медицинската и трудовата експертиза, секторите сигурност и правосъдие, енергетика. Във Велико Търново Асоциацията на индустриалния капитал в България проведе среща с над 20 представители на местния бизнес, които бяха запознати както с основните задачи пред организацията, така и с възможностите за финансиране по оперативните програми.

Коментари

Задължително поле