Лукарски: Дяволът е в детайлите на данък „уикенд”

Ще се търси най-оптималния вариант за данък "уикенд". Най-вероятно щe има диференциация на браншовете и всеки сектор щe се облага с различна ставка, каза икономическият министър Божидар Лукарски, по време на втория краен срок, договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедурата "Подобряване на производствения капацитет в МСП" на ОП "Иновации и конкуретнтоспосодност" 2014- 2020 г.
„Дяволът е в детайлите. Искрено се надявам и съм сигурен, че колегите от финансовото министерство и от НАП ще стигнат до най-добрата регулация с промените в Наредбата, която са предвидили", допълни министърът.

По думите му, ще се прегледат европейските практики по отношение на прилагане на подобни данъци в страни- членки на Европейския съюз. Министър Лукарски уточни, че НАП е поела ангажимент да направи такъв анализ. „Надявам се, че в диалог с бизнеса и работодателските организации ще стигнем до истинския вариант на прилагане на този данък”, допълни той. Икономическият министър уточни, че бизнесът няма проблем с такъв данък. „Желанието е максимално да се доближим до най-добрите практики при неговото прилагане", посочи той.

На въпрос във връзка с отложената среща с бизнеса, той коментира, че това се е наложило, тъй като от НАП са организирали такава. при въвеждането му ще има допълнителна административна тежест за бизнеса. Затова и трябвало да се помисли как да се усъвършенства наредбата за прилагането на налога. Дяволът е в детайлите, обобщи министърът.

Коментари

Задължително поле