113 млн. лева ще получат 218 фирми по ОП „Иновации и конкурентоспособност“

113,7 млн. лева ще получат 218 фирми по ОП „Иновации и конкурентоспособност”. Договорите им бяха връчени днес от министъра на икономиката Божидар Лукарски. „Надявам се подписването на още 218 договора по първата процедура на ОПИК да е не само силен старт на годината, но и сигнал за развитие на малките и средните предприятия, които са основният двигател на българската икономика“, заяви Лукарски.

Той подчерта, че очакванията на Министерство на икономиката от изпълнението на проектите са не само за подобряване на производствените процеси, но и за разкриването на нови работни места и повишаване на цялостната конкурентоспособност на икономиката ни. Той призова бизнеса да изпълнява проектите си коректно, като предупреди, че финансови корекции ще бъдат налагани за онези бенефициенти, които не изпълняват стриктно заложените си бизнес планове.

Данните показват, че Северозападна България е на второ място по подписани договори, като броят ми достига 42. На първо място е Южен централен регион с 70 подписани договора.

По думите на икономическия министър резултатите от първите два крайни срока по процедурата, по които бяха сключени договори с 430 фирми опровергават първоначално направените песимистични прогнози, че програмата няма да стартира. „Надявам се все повече да реализираме потенциала, който имаме по ОПИК“, завърши министър Лукарски.

Предприятията, които получиха своите договори на днешната церемония оперират в секторите на високотехнологичните и средно високотехнологичните промишлени производства. Това включва производство на химични продукти, лекарствени вещества и продукти, компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти, електрически съоръжения, машини и оборудване, автомобили, ремаркета.

Най-голям брой одобрени кандидати са от сектора на „Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение – 97 на брой, следвани от „Производство на електрически съоръжения“ – 36 бр. и „Производство на химични продукти“ – 36 бр. Предприятията, които развиват своята дейност в сектора на „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“ – 29.

Коментари

Задължително поле