Съдът не призна 1600 евро глоба от Австрия, наложена на нашенец

Окръжният съд в Сливен отказа да признае и да допусне изпълнение на влязла в сила глоба от Австрия за близо 1600 евро, наложена на български гражданин. Решението бе постановено от тричленен състав на съда.

Финансовата санкция е наложена на 13 януари 2015г. от Окръжната администрация в австрийския град Инсбрук на сливенец - шофьор във фирма за международен транспорт. Точният й размер е 1 561,50 евро с левова равностойност 3 054,03 лева. От австрийската страна са изпратили съобщение за глобата с искане тя да бъде призната. Но странно защо не са отговорили на няколкото запитвания от сливенския съд на какво основание е наложена тя и за какво нарушение. Така година след случая не са постъпили съществени данни за него, заради което е постановен и отказът на съда. Освен това постъпила информация от работодателя на сливенеца, че той имал стара глоба за пътно нарушение в Австрия, която обаче отдавна била платена. Иначе не би могъл да изпълнява курсове в чуждестранната държава. Решението на Окръжния съд в Сливен подлежи на протест пред Апелативния съд в Бургас. Окръжната администрация в гр.Инсбрук ще бъде уведомена за него.

Това е един от редките случаи, в които нашият съд отказва да признае и да допусне за изпълнение влезли в сила финансови санкции, наложени на българи в страни от ЕС. Ако глобата бъде призната и е до 10 хил.евро, съдът възлага на НАП да събере левовата й равностойност. Приходите са за българската хазна. Ако глобата е за над 10 хил.евро, постъпленията се делят наполовина между санкциониращата държава и държавата на нарушителя - поясниха магистрати.

Коментари

Задължително поле