Час по хранене провеждат в начално училище в Япония

Начално училище в Сайтама, Япония, има 45-минутен учебен час по обяд. Той дава възможност на студентите да се научат как да отглеждат зеленчуци във фермата, в двора на училището. Учениците демонстрират и добри познания по почистване и сервиране.

"Вижте, че в ранна възраст те са научени да ядат риба и здравословна храна, някои от които те самите отглеждат. Научени са на лична хигиена, как да се сервират храна на своите съученици, чистят след себе, рециклират и са благодарни на хората, които правят храната за тях."

Коментари

Задължително поле