Задължават топлофикациите да уведомяват клиента, че го съдят

Ще въведем клауза за задължително уведомяване на гражданите преди съдебни изпълнителни дела и ще им дадем 15-дневен срок за плащане на задълженията. Това заяви председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов на кръгла маса за проблемите на топлоснабдяването.

Регулаторът ще започне и процедура за премахване на юрисконсултските такси, начислявани на клиентите на всички топлофикационните дружества при съдебен спор с тях.
Промяната ще стане в рамките на Общите условия на дружествата за работа с клиентите. Не може дружествата, чрез своите непоносимо големи юрисконсултски възнаграждения, да обременяват с непоносими и големи като размер такси клиентите, коментира Иванов.

Той допълни, че в момента се разглеждат Общите условия на "Топлофикация София", но промяната ще важи за всички останали топлофикационни дружества.
По думите му пряко подобно отпадане не може да се заложи в Общите условия, а трябва да се осъществи чрез промяна в наредбата за юрисконсултските възнаграждения. След като залегнат там, КЕВР може да транспонира всичко в Общите условия, поясни той.

Председателят на КЕВР посочи, че подобно решение, ще е силен аргумент за топлофикациите да търсят извънсъдебни споразумения с клиентите. Ако искат, дружествата могат да си плащат юрисконсултски услуги, но не да товарят с тях българските граждани, коментира той.

Коментари

Задължително поле