България брани небето на Турция от 1 март

От 1 март България ще пази небето на Турция. На днешното заседание на Министерски съвет беше прието страната ни да изпрати до осем военнослужещи от въоръжените ни сили за противовъздушна отбрана. Операцията е на Втори свързочен батальон на НАТО.

Военният министър Николай Ненчев заяви: „Участието на българските военнослужещи ще започне от 1 март 2016 г. и ще продължи за срок от шест месеца. То е в изпълнение на решението на НАТО за развръщане на батарея в района на гр. Кахраманмараш в отговор на искането на Република Турция към Алианса за усилване на противовъздушната й отбрана. Потвърждава се реалният ни принос към усилията на международната общност за опазването на териториалните граници на страните от НАТО, защитата на въздушното пространство и поддържането на мира в Близкия Изток. То съответства на стремежа на страната ни да бъде надежден съюзник в поетите ангажименти за принос към колективната сигурност на Алианса".

По актуални въпроси министърът заяви: „Правото на защита на Отечеството е изконно право на всеки български гражданин. В Конституцията на Република България, в чл. 59, е записано, че защитата на Отечеството е дълг и чест за всеки български гражданин. След влизане в сила на професионалната армия у нас възможностите, свързани с подготовката на резерва силно се ограничиха. Промяната се свежда до извеждането на обучението на българските граждани за защита на суверенитета на страната в отделна глава в Закона за резерва на Въоръжените сили. Подготовката на българските граждани за защита на Отечеството съгласно Закона за резерва се извършва мирновременно на доброволен принцип. Всички български граждани, които се водят на военен отчет и нямат мобилизационно назначение, затова че нямат военна подготовка, нямат и задължения към Централното военно окръжие и към техния военен отчет. За гражданите на възраст от 18 до 32 години.

Коментари

Задължително поле