Купуваме яйца на европейски цени

Цената на яйцата у нас стигна средноевропейската, показват данните на Министерството на земеделието и храните.

Пред първия месец на 2016 г. на нашия пазар цените на яйцата намаляват с 1,9% спрямо края на предходната година и са в размер на 118,91 евро/100 кг или 0,141 лв./бр. За сравнение средната за ЕС цена е 120,76 евро/100 кг или 0,143 лв./бр. – с 6,8% под нивото й от м. декември 2015 г.

В повечето страни в Евросъюза цената на яйцата се понижава в началото на годината, като изключение прави само Австрия, а в Дания, Ирландия, Кипър и Малта цените се задържат на нивата от предходния месец.
Швеция е страната с традиционно висока цена и през м. януари тя е 205,19 евро/100 кг, надхвърляйки със 70% средната за съюза.

Високи продажни цени са отчетени и в Малта (190,68 евро/100 кг), Кипър (174,73 евро/100 кг), Дания (171,54 евро/100 кг), Австрия (171,03 евро/100 кг) и Хърватска (170,74 евро/100 кг).

В същото време цената на пилешкото у нас остава по-ниска от средноевропейската. През януари средно месечна цена на замразени бройлери е 144,10 евро/100 кг или 2,82 лв./кг, която е с 2% по-ниска от предходния месец.
Средноевропейската цена е 179,08 евро/100 кг или около 3,50 лв./кг.

Най-скъпо купуват пилешкото в Швеция – 276,25 евро/100 кг около 5,50 лв. за кг., която е с 54,3% по-висока от регистрираната средна за ЕС.

Високи цени поддържат също в Германия – 259,32 евро/100 кг, Финландия – 258,29 евро/100 кг и Кипър – 253,54 евро/100 кг.

Коментари

Задължително поле