Бензиностанции ЕКО получиха юбилеен сертификат номер 1500 по програма “Гаранция ЕКО”

Преди близо 2 години веригата бензиностанции стартира уникалната за България програма за качествен и количествен контрол на горивата

Юбилейната проверка номер 1500 от програмата “Гаранция ЕКО” се проведе на бензиностанция ЕКО на бул. “България” в гр. София. Тя отчете пълно съответствие както при количественoто замерване на проверените светли горива и автогаз, така и по качествените показатели. В резултат на проверката изпълнителният директор на “Булгарконтрола” АД г-н Николай Атанасов връчи юбилейния сертификат номер 1500 лично на г-н Георги Деянов, изпълнителен директор на “ЕКО България” ЕАД.

“Гаранция ЕКО” е единствената програма в България, по която всички горива, които се предлагат на бензиностанции ЕКО, преминават през качествен контрол и количествени проверки. Всички полеви проби, взети от обектите на ЕКО в страната, се анализират в мобилна лаборатория, оборудвана с най-съвременна техника, след което се потвърждават и в акредитирана лаборатория за изпитване на горива и петролни продукти. Програма “Гаранция ЕКО” се осъществява в партньорство с една от най-големите независими контролни организации в България - “Булгарконтрола” АД. Проверките на горивата на всички бензиностанции се правят на изненадващ принцип от експерти с богат професионален опит в областта на контрола на течни и твърди горива.

Програмата за количествени и качествени проверки на горивата “Гаранция ЕКО” е know-how на Hellenic Petroleum Group. За първи път тя е лансирана от “ЕКО Гърция”, където постига забележителен успех. Към момента се изпълнява в три държави от групата, а останалите са в процес на подготовка за нейното стартиране.

Георги Деянов, изпълнителен директор на “ЕКО България” ЕАД:

За тези две години програма “Гаранция ЕКО” се превърна в символ на българския пазар, че предлаганите от бензиностанции ЕКО горива не само съответстват на законовите стандарти за качество в България и в Европа, но отговарят и на всички количествени критерии.

Щастлив съм да забележа, че и други компании в петролния сектор последваха нашата практика. Продължаваме да изпълняваме и надграждаме програма “Гаранция ЕКО”, за да запазим доверието на потребителите и всички наши клиенти да бъдат сигурни за всеки литър гориво, който зареждат на бензиностанции ЕКО.

Коментари

Задължително поле