Районният съд в Бяла се напука и потъва

Сградата на Районния съд в град Бяла уляга и се нуждае от спешен ремонт, алармира в годишния си отчет председателят му Галена Дякова. Аварийно е ремонтиран само покривът, и то преди 8 г. Пукнатините по зданието бързо се увеличават и състоянието му застрашава служители и граждани.

Въпреки многократните сигнали до Министерството на правосъдието /МП/ и Висшия съдебен съвет, Беленският съд е включен в капиталовите разходи едва м.г. Обществената поръчка за обследване, изготвяне на технически паспорт и техническо задание за укрепване на сградата е приключила и на 19 октомври 2015 г. МП сключва договор с 45-дневен срок.

Строителството ще стартира, когато в съда получат резултатите. За да няма затрупани хора, ще се иска "становище за предварителни превантивни мерки".

В Беленския храм на Темида на 658 кв.м площ съдът дели 21 помещения с Районната поркуратура и Службата по вписванията. По щат в съда работят петима магистрати, съдия по вписванията, двама държавни съдебни изпълнители и 17 съдебни служители. Кабинетите и канцелариите не достигат, а трябва да има и помещение за “Регистратура за класифицирана информация”. Агенцията по вписванията премества служителите си извън сградата от края на 2013 г.

В двуетажната сграда липсва асансьор, а за хора с физически увреждания има подвижна рампа само до тоалетните. Съдът чака от 2008 г. МП да отпусне пари за съоръжение, което да осигури достъпа на инвалиди. Трябва да се подменят и остарелите климатици.

Коментари

Задължително поле