Депозитите с 5 пъти по-ниска лихва

Близо 5 пъти са се понижили лихвите по депозитите на домакинствата за последните 6 години. През 2010 г. спестяванията са носили над 7% средна годишна доходност, докато през декември 2015 г. ставката е намаляла до 1,48%. Това показват данните от информационния бюлетин на БНБ.

Трендът продължава и в началото на 2016 г. През януари средната лихва по новите депозити падна до психологическата граница от 1% за спестяванията в левове. Само за последната година стойността й се понижи с 1,29 процентни пункта.

При лихвите по депозитите за бизнеса намалението е още по-драстично. През 2010 г. средната им годишна стойност е била около 6,3%, а в края на 2015 г. доходността е намаляла до 0,5%.

Основна причина за спада на лихвите е свърхликвидността на банковата сфера. Към края на януари общата сума на спестяванията в трезорите е над 63,7 млрд. лв., или около 70% от прогнозния БВП на България. Това е със 7,8% повече в сравнение със същия месец на 2015 г.

Статистиката на БНБ показва, че кредитите поевтиняват с много по-бавно темпо от депозитите. През последните 6 години средната годишна лихва по жилищните заеми е намаляла от 9,5 до 5,44%. При потребителските кредити понижението за същия период е от 13,2 до 11,5%. Според експерти лихвите по заемите ще продължат да намаляват и през 2016 г., но с по-бавно темпо. Очакванията са, че цената на ипотечните кредити ще е около 4-5%, а потребителските ще поевтинеят под 10%.

Коментари

Задължително поле