ВТУ заяви прием на 3086 студенти

Ръководството на ВТУ "Св.Св.Кирил и Методий" заяви прием на 3086 студенти за учебната 2016/2017 г. Това реши на последното си заседание Академичният съвет на висшето учебно заведение.

В степен "професионален бакалавър" редовна форма ще се обучават 74 студенти. В степен "бакалавър" пък ще бъдат приети 1717 души. 710 студенти ще са задочници. 90 души ще учат редовно за степен "магистър" след средно образование, а 30 – задочно. В степен "магистър", след степен "бакалавър" ВТУ ще приеме 465 човека за редовна форма на обучение.

Великотърновският ВУЗ ще обучава и 102-ма души по министерско постановление. 78 от тях ще учат редовно за бакалавър, а 24 – за магистър след степен "бакалавър".

Академичния съвет реши още ВТУ да участва по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014 – 2020 г. с проект с работно име "Тръст на таланти" с осигуряване на 2 % съфинансиране като партньор. По проекта Алма матер в старата столица ще си партнира с Фондацията за развитие на информационното общество (ФРИО), с Университет "Спиру Харет" в Букурещ и с Двустранна търговска камара България–Румъния.

Коментари

Задължително поле