Днес почитаме паметта на Светите равноапостоли Кирил и Методий

На 11 май Българската православна църква почита паметта на канонизираните за светци братя Кирил и Методий.

Сведения за честването на този ден като празник на българската просвета има още през XII век. Те са канонизирани за светци още с идването на техните ученици в България през 886 г.

През 1857 година започва редовното отбелязване на празника на Светите братя в Пловдив, Цариград, Шумен и Лом.

Честван като общобългарски празникq денят 11 май по стар стил и 24 май по нов стил става най-яркия израз на националната идентичност, на българското преклонение пред образованието, науката и културата.

Св. Методий е по-големият брат и е роден през 810 година. Св. Константин е роден през 827 година и чак към края на живота си приема името Кирил.

Двамата братя превеждат от гръцки на старобългарски език някои от най-необходимите за богослужението книги: т. нар. Изборно евангелие, Хризостомовата (Златоустовата) литургия, Служебник (молитви и четива за различните църковни служби), части от Псалтира и Требника. С това полагат основите на старобългарския литературен език.

Коментари

Задължително поле