Законова промяна прави тел. 112 достъпен и за хора с говорни и слухови проблеми

Депутатите в Народното събрание подеха законопроект за изменение и допълнение на Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112, внесен от социалистите, предава news.bg

Съобръженията за това са, че спешният телефон 112 се ползва чрез гласово съобщение, което поставя в неравностойно положение хората с гласови и/или слухови увреждания. Заради това вносителите на законопроекта предлагат промяна в действащия Закон, с която да се намери техническо решение за осигуряване на равностойно използване на телефон 112 от всички граждани.

Според левицата представителите на мобилните оператори, лицензирани да осъществяват дейност на територията на страната са в състояние да осигурят технически способи за осъществяване на връзка с хората с посочените увреждания.

Във вътрешна комисия заместник-министърът на вътрешните работи Красимир Ципов заяви, че намирането на решение е свързано с изменение на т. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112.

Дефиницията за "спешно повикване" трябва да включва освен гласово повикване и повикване чрез друг способ.

Министерството на вътрешните работи е провело работни срещи с мобилните оператори за намиране на техническо решение чрез софтуерно приложение за смарт телефони, чрез което да може да се осъществява връзка с центровете на телефон 112.

Представителите на неправителствените организации също подкрепят намирането на подходящо техническо разрешение на проблема.

Коментари

Задължително поле