НСИ: БВП нараства с 2.9% през първото тримесечие

През първото тримесечие на 2016 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 2.9% спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 0.7% спрямо четвъртото тримесечие на 2015 г. според сезонно изгладените данни, съобщиха от НСИ.

Според експресните оценки на НСИ за първото тримесечие на 2016 г. БВП в номинално изражение достига 17 926 млн. лева. Реализираната добавена стойност през първото тримесечие на 2016 г. е 15 207 млн. лeвa.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (85.2%), което в стойностно изражение възлиза на 15 268 млн. лева. През първото тримесечие на 2016 г. бруто капиталообразуването е 2 839 млн. лв. и заема 15.8% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно.

През първото тримесечие на 2016 г. БВП по сезонно изгладени данни нараства с 2.9% спрямо същото тримесечие на предходната година. Брутната добавена стойност се увеличава с 2.5%. Крайното потребление регистрира положителен икономически растеж от 2.4%. Бруто образуването на основен капитал отчита намаление през първото тримесечие на 2016 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година с 3.9%. Износът и вносът на стоки и услуги намаляват съответно с 0.3 и 2.8%, предаде БГНЕС.

Коментари

Задължително поле